Tag: อาหารเลี้ยงพระ

อาหารเลี้ยงพระ

อาหารเลี้ยงพระ   อาหารเลี้ยงพระ การจัดเลี้ยงพระ ไม่ว่าจะเป็นงานบุญไหนๆ ประเพณีการเลี้ยงพระก็ยังอยู่คู่กับวิถีชีวิตของเราชาวไทยเพราะการทำบุญเลี้ยงพระก็ถือเป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่เราชาวไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แต่จะมีสักกี่คนที่เคยจัดเตรียมอาหารเองทั้งหมด เพราะถ้าหากไม่เคยผ่านการจัดเตรียมงานจัดเลี้ยงพระก็จะยากในการจัดเตรียม เราจึงมีบริการจัดส่งอาหารเลี้ยงพระ เพื่อแบ่งเบาภาระของเจ้าภาพ โดยทางเจ้าภาพเพียงแค่รับอาหารไปวางได้เลย สะดวก ง่ายๆ และประหยัดเวลาได้อย่างมาก    ขั้นตอนการทำบุญเลี้ยงพระที่ไม่ยุ่งยาก แต่ก็ต้องทำให้ถูกต้องเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเอง ดังนั้นจึงต้องมาทำความเข้าใจกับขั้นตอนการทำบุญเลี้ยงพระกันก่อน ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างและทำอย่างไร โดยเราก็ได้รวบรวมข้อมูลมาฝากกันดังนี้…