Tag: วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น   วัดร่องขุ่น อยู่ในท้องที่ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นวัดบ้านเกิดของอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ผู้ที่ออกแบบและสร้างวัดร่องขุน ด้วยความปรารถนา จะสร้างวัดให้เหมือน เมืองสวรรค์ ที่มนุษย์สัมผัสได้ บวกกับแรงบัล ดาลใจจาก สถาบันทั้งสาม ชาติ ศาสนา…