Tag: วัดกิ่งแก้ว

ประวัติวัดกิ่งแก้ว

ประวัติวัดกิ่งแก้ว   “วัดกิ่งแก้ว” ชื่อเดิมคือ “วัดข้างหนองกิ่งไม้” หรือ “วัดกิ่งไผ่” ตั้งอยู่ที่ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พื้นที่ส่วนใหญ่ของวัดเป็นที่ราบลุ่มจึงติดกับหนองน้ำต่างๆ โดยเขตของวัดติดกับคลองชวดลากข้าว   สำหรับประวัติการสร้างวัดกิ่งแก้วนั้น ข้อมูลระบุไว้ว่า วัดกิ่งแก้วสร้างขึ้นเมื่อ ปีพ.ศ. ๒๔๒๘ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๕…