Month: January 2024

โช๊ค H DRIVE

H-DRIVE   โช๊ค H DRIVE ผลิตจากประเทศไต้หวัน ส่วนใหญ่ตัวโช๊คจะเป็นระบบ Monotube ซึ่งจะตอบโจทย์ทั้งความนุ่มและหนึบมีผลิตรถเก๋งส่วนใหญ่ ทั้งรถญี่ปุ่น และรถยุโรป พร้อมรับประกัน 2 ปี ไม่มีจำกัดระยะทาง   ตัวโช๊คจะเป็นโช๊คสตรัทและสไลด์กระบอกได้ ปรับระดับความนุ่มแข็งได้ 30 ระดับ…