สก๊อตไบร์ท

สก๊อตไบร์ท คุณภาพสูง ขัดลบรอย ขัดทำความสะอาด บนโลหะ อลูมินัม สเตนเลส งานไม้ แล้วก็พลาสติกเส้นใยมีความแน่นแฟ้น ยีดหยุ่น สามารถเข้าซอกเจริญตามลัดษณะรูปทรงของผลงาน 

สก๊อตไบร์ท  แผ่นใยขัดสก๊อตไบร์ท แผ่นขัดใยสังเคราะห์ แบบกลม 4 นิ้วแผ่นใยขัดสก๊อตไบร์ท แผ่นขัดใยสังเคราะห์ แบบกลม 4 นิ้ว FIBER POLISHING DISC 4แผ่นใยขัดสก๊อตไบร์ท แผ่นขัดใยสังเคราะห์ แบบกลม 4 นิ้ว

FIBER POLISHING DISC 4″แผ่นใยัขัดสก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ แบบกลม 4″ FIBER POLISHING DISC 4″ สำหรับงานด้านอุตสาหกรรม ตั่งแต่ขัดหยาบคายถึงขัดละเอียด คุณภาพสูง

ขัดลบรอย ขัดทำความสะอาด บนโลหะ อลูมินัม สเตนเลส  มหาจักร งานไม้ แล้วก็พลาสติกเส้นใยมีความแน่นแฟ้น ยีดหยุ่น สามารถเข้าซอกเจริญตามลัดษณะรูปทรงของผลงาน ไม่มีปัญหากรอบแตกเหมือนกระดาษทราย และไม่ตัน ใช้ได้นาน เหมาะกับงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ ขัดโลหะ สร้างลายเส้น ชำระล้าง ขัดลอกคราบสนิมรวมทั้งในงานทะนุบำรุง

ใยขัดสังเคราะห์ สก๊อตไบร์ท Non Woven Scotch briteม้วนใยขัดสก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ สีครีม #80ม้วนใยขัดสังเคราะห์ สก๊อตไบร์ท Non Woven Scotch brite สีครีม #240ม้วนใยขัดสังเคราะห์  สีครีม #80ใยัขัดสกก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ Non Woven Scotch brite สำหรับงานที่เกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรม

ตั่งแต่ขัดหยาบคายถึงขัดละเอียด ประสิทธิภาพสูง สามารถขัดมือ หรือใช้กับแฮนด์บล๊อก ขัดลบรอย ขัดชำระล้าง บนโลหะ อลูมินัม สเตนเลส งานไม้ แล้วก็พลาสติกเส้นใยมีความแน่นแฟ้น ยีดหยุ่น สามารถเข้าซอกได้ดิบได้ดีตามลัดษณะทรงของงาน ม้วนใยขัดสก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ สีเขียว #240ม้วนใยขัดสังเคราะห์ สก๊อตไบร์ท

Non Woven Scotch brite สีเขียว #240ม้วนใยขัดสังเคราะห์ สก๊อตไบร์ท สีเขียว #240ใยัขัดสกก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ Non Woven Scotch brite สำหรับงานอุตสาหกรรม ตั่งแม้กระนั้นขัดหยาบถึงขัดละเอียด

คุณภาพสูง สามารถขัดมือ หรือใช้กับแฮนด์บล๊อก ขัดลบรอย ขัดชำระล้าง บนโลหะ อลูมินัม สเตนเลส งานไม้ แล้วก็พลาสติกเส้นใยมีความเหนียวแน่น ยีดหยุ่น สามารถเข้าซอกได้ดีตามลัดษณะรูปทรงของชิ้นงาน ม้วนใยขัดสก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ สีน้ำตาล #320ม้วนใยขัดสังเคราะห์ สก๊อตไบร์ท Non Woven Scotch brite

สีน้ำตาล #320ม้วนใยขัดสังเคราะห์ สก๊อตไบร์ท สีน้ำตาล #320ใยัขัดสกก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ Non Woven Scotch brite สำหรับงาน

ด้านอุตสาหกรรม ตั่งแต่ขัดหยาบถึงขัดละเอียด คุณภาพสูง สามารถขัดมือ

หรือใช้กับแฮนด์บล๊อก ขัดลบรอย ขัดทำความสะอาด บนโลหะ อลูมินัม สเตนเลส งานไม้ แล้วก็พลาสติกเส้นใยมีความแน่นแฟ้น ยีดหยุ่น สามารถเข้าซอกได้ดีตามลัดษณะทรงของผลงาน ม้วนใยขัดสก๊อตไบร์ท  ใยขัดสังเคราะห์ สีแดง #400ม้วนใยขัดสังเคราะห์ สก๊อตไบร์ท Non Woven Scotch brite สีแดง #400ม้วนใยขัดสก๊อตไบร์ท

ใยขัดสังเคราะห์ สีแดง #400ใยัขัดสกก๊อตไบร์ท  แปรงกลมมีแกน ใยขัดสังเคราะห์ Non Woven Scotch brite สำหรับงานอุตสาหกรรม ตั่งแม้กระนั้นขัดหยาบถึงขัดละเอียด ประสิทธิภาพสูง สามารถขัดมือ หรือใช้กับแฮนด์บล๊อก ขัดลบรอย ขัดชำระล้าง บนโลหะ อลูมินัม สเตนเลส งานไม้ รวมทั้งพลาสติกเส้นใยมีความแน่นแฟ้น ยีดหยุ่น

สามารถเข้าซอกได้ดีตามลัดษณะรูปทรงของชิ้นงาน ม้วนใยขัดสก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ สีเทา #600ม้วนใยขัดสังเคราะห์ สก๊อตไบร์ท Non Woven Scotch brite สีเทา #600ม้วนใยขัดสังเคราะห์ สีเทา #600ใยัขัดสกก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ Non Woven Scotch brite สำหรับงานที่เกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรม

ตั่งแม้กระนั้นขัดหยาบถึงขัดละเอียด ประสิทธิภาพสูง สามารถขัดมือ หรือใช้กับแฮนด์บล๊อก ขัดลบรอย ขัดชำระล้าง บนโลหะ อลูมินัม สเตนเลส งานไม้ และพลาสติกเส้นใยมีความเหนียวแน่น ยีดหยุ่น สามารถเข้าซอกก้าวหน้าตามลัดษณะทรงของงาน แผ่นใยขัดสก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ สีครีม #80แผ่นใยขัดสก๊อตไบร์ท

ใยขัดสังเคราะห์ Non Woven Scotch brite สีครีม #80แผ่นใยขัดสก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ สีครีม #80ใยัขัดสกก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ Non Woven Scotch brite สำหรับงานอุตสาหกรรม ตั่งแต่ขัดหยาบถึงขัดละเอียด ประสิทธิภาพสูง สามารถขัดมือ หรือใช้กับแฮนด์บล๊อก ขัดลบรอย ขัดทำความสะอาด บนโลหะ อลูมินัม สเตนเลส งานไม้

และก็พลาสติกเส้นใยมีความเหนียวแน่น ยีดหยุ่น สามารถเข้าซอกได้ดีตามลัดษณะทรงของผลงาน
แผ่นใยขัด ใยขัดสังเคราะห์ สีเขียว #240แผ่นใยขัดสังเคราะห์ สก๊อตไบร์ท Non Woven Scotch brite สีเขียว #240แผ่นใยขัดสก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ สีเขียว #240

ใยัขัดสกก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ Non Woven Scotch brite สำหรับงานที่เกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรม ตั่งแต่ขัดหยาบคายถึงขัดละเอียด ประสิทธิภาพสูง สามารถขัดมือ หรือใช้กับแฮนด์บล๊อก ขัดลบรอย ขัดชำระล้าง บนโลหะ อลูมินัม สเตนเลส งานไม้ และพลาสติกเส้นใยมีความเหนียวแน่น ยีดหยุ่น สามารถเข้าซอกได้ดิบได้ดีตามลัดษณะทรงของชิ้นงาน แผ่นใยขัดสก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ สีน้ำตาล #320แผ่นใยขัดสังเคราะห์  Non Woven Scotch brite สีแดงเข้ม

#320แผ่นใยขัดสก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ สีน้ำตาล #320ใยัขัดสกก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ Non Woven Scotch brite สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอุตสาหกรรม ตั่งแม้กระนั้นขัดหยาบถึงขัดละเอียด คุณภาพสูง สามารถขัดมือ หรือใช้กับแฮนด์บล๊อก ขัดลบรอย ขัดชำระล้าง บนโลหะ อลูมินัม สเตนเลส งานไม้ แล้วก็พลาสติกเส้นใย

มีความเหนียวแน่น ยีดหยุ่น สามารถเข้าซอกได้ดีตามลัดษณะทรงของชิ้นงาน แผ่นใยขัด ใยขัดสังเคราะห์ สีแดง #400แผ่นใยขัดสังเคราะห์ สก๊อตไบร์ท Non Woven Scotch brite สีแดง #400แผ่นใยขัดสก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ สีแดง #400ใยัขัดสกก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ Non Woven Scotch brite สำหรับงานที่เกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรม ตั่งแม้กระนั้นขัดหยาบถึงขัดละเอียด คุณภาพสูง สก๊อตไบร์ท  10″ สก๊อตไบร์ท 4″

สามารถขัดมือ หรือใช้กับแฮนด์บล๊อก ขัดลบรอย ขัดชำระล้าง บนโลหะ อลูมินัม สเตนเลส งานไม้ รวมทั้งพลาสติกเส้นใยมีความเหนียวแน่น ยีดหยุ่น สามารถเข้าซอกได้ดิบได้ดีตามลัดษณะรูปทรงของงาน แผ่นใยขัด ใยขัดสังเคราะห์ สีเทา #600แผ่นใยขัดสังเคราะห์ สก๊อตไบร์ท สีเทา #600แผ่นใยขัดสังเคราะห์ สก๊อตไบร์ท สีเทา #600ใยัขัดสกก๊อตไบร์ท ใยขัดสังเคราะห์ Non Woven Scotch brite

สำหรับงานที่เกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรม ตั่งแต่ขัดหยาบถึงขัดละเอียด

คุณภาพสูง สามารถขัดมือ หรือใช้กับแฮนด์บล๊อก ขัดลบรอย ขัดทำความสะอาด บนโลหะ อลูมินัม สเตนเลส งานไม้ รวมทั้งพลาสติกเส้นใยมีความแน่นแฟ้น ยีดหยุ่น สามารถเข้าซอกเจริญตามลัดษณะรูปทรงของงานแผ่นใยขัดสก๊อตไบร์ท แผ่นขัดใยสังเคราะห์ แบบกลม 4 นิ้วแผ่นใยขัดสก๊อตไบร์ท แผ่นขัดใยสังเคราะห์ แบบกลม 4 นิ้ว

FIBER POLISHING DISC 4แผ่นใยขัดสก๊อตไบร์ท แผ่นขัดใยสังเคราะห์ แบบกลม 4 นิ้ว
FIBER POLISHING DISC 4″แผ่นใยัขัด ใยขัดสังเคราะห์ แบบกลม 4″ FIBER POLISHING DISC 4″ สำหรับงานอุตสาหกรรม ตั่งแต่ขัดหยาบถึงขัดละเอียด คุณภาพสูง ขัดลบรอย

ขัดชำระล้าง บนโลหะ อลูมินัม สเตนเลส งานไม้ และก็พลาสติกเส้นใยมีความแน่นแฟ้น ยีดหยุ่น สามารถเข้าซอกเจริญตามลัดษณะทรงของผลงาน ไม่มีปัญหากรอบแตกราวกับกระดาษทราย และไม่อุดตัน ใช้ได้นาน เหมาะสำหรับงานเครื่องเรือนไม้ ขัดโลหะ สร้างลายเส้น ทำความสะอาด ขัดลอกคราบสนิมแล้วก็ในงานทะนุบำรุง
งานขัดผิว กระดาษทรายและก็สก็อตไบร์ทอุตสาหกรรม

“สก๊อตไบร์ตจำพวกแผ่น ชนิดม้วน ชนิดกลม จำพวกสายพาน เพื่อสะดวกสำหรับการใช้งานตามขนาดที่ต้องการ 10″ สก๊อตไบร์ท 4″ และก็เหมาะสมกับเครื่องมือ เหมาะสำหรับงานเครื่องเรือนไม้ ขัดโลหะ สร้างลายเส้น ทำความสะอาด ขัดลอกคราบสนิมและก็ในงานบำรุงรักษา”

3M แผ่นใยขัด สก๊อตช์-ไบร์ต สำหรับงานอุตสาหกรรม Scotch Brite Hand Finishing Systemsคม ทนทาน ตลอดอายุการใช้งาน ใช้งานได้หลายลักษณะงาน อย่างเช่น งานขัดทำความสะอาด งานขัดลบเหลี่ยม งานขัดสร้างผิวเสร็จแล้วก็งานขัดจัดแจงผิว ก่อนชุบหรือพ่นสี
สำหรับตอบโจทย์ในสิ่งที่ต้องการของท่านในแบบม้วน แล้วก็แผ่นกลม
แผ่นกลมสำหรับใช้กับเครื่องขัดจัดโต๊ะ หรือ เครื่องมือลม

แบบม้วน สำหรับเครื่องขัดสั่น หรือตัดใช้ตามสิ่งที่ต้องการมีมากมายระดับ สามารถเลือกอย่างมีความเหมาะสมกับงาน ดังนี้
1. Scotch Brite Light Duty Cleansing Pad 7445 (สีขาว)

· สำหรับชำระล้าง 10″ สก๊อตไบร์ท 4″ ชิ้นงาน สำหรับงานละเอียดมาก เป็นต้นว่า กระจก พลาสติก สแตนเลส· ไม่นำมาซึ่งการก่อให้เกิดรอยขีดข่วนที่ผิวงาน และใช้ได้กับน้ำยาทำความสะอาด (เสมอกัน กระดาษทรายเบอร์ 800-1000)
2. Scotch Brite Ultra-Fine Hand Pad 7448, 7448PRO (สีเทา)

· สำหรับชำระล้าง ลบรอยขีดข่วน บนผิวโลหะ ไม้ หรือพลาสติก ก่อนพ่นสี หรือ ฉาบผิว
· ให้ลายเส้นบางๆที่บ่อย งาม ใช้ขัดได้ทั้งยัง ขัดแห้ง และขัดเปียก ลดการอุดตัน (เท่ากัน กระดาษทรายเบอร์ 600-800)
3. Scotch Brite General Purpose Hand Pad 7496 (สีเขียว)

· เหมาะกับการใช้มือขัดทำความสะอาดงานทั่วไป
· สำหรับชำระล้างจัดการสิ่งสกปรกบนผิวผลงานทุกหมวดหมู่ (เท่ากัน กระดาษทรายเบอร์ 320-400)
4. Scotch Brite General Purpose Hand Pad 7447, 7447PRO (สีแดงเข้ม)

· สำหรับทำความสะอาด ขัดเกลี่ยผิว ลมคม สร้างลายเส้นเป็นประจำ สวยสดงดงาม ใช้งานง่าย แล้วก็ทนกว่ากระดาษทราย
· เป็นรุ่นที่นิยมใช้กันแพร่หลาย ทั่วโลก (เทียบเท่า กระดาษทรายเบอร์ 320-400)
5. Scotch Brite Heave Duty General Purpose Hand Pad 7486 (สีเขียวเข้ม)

เหมาะสำหรับชำระล้างคราบสกปรกหนาแน่นบนผิวงานทั่วไป

· โครงสร้างระบบเปิดช่วยระบายสิ่งสกปรกออกจากแผ่นขัดได้อย่างเร็ว (เท่ากัน กระดาษทรายเบอร์ 240)
6. Scotch Brite Blending Hand Pad 7446 (สีเทาเข้ม)

· ออกแบบสำหรับขัดเกลี่ยวผิว แล้วก็สร้างลายเส้นสำเร็จ บนงานสแตนเลส
· โครงสร้างระบบเปิดช่วยระบายสิ่งสกปรกออกมาจากแผ่นขัดได้อย่างเร็ว (เทียบเท่า กระดาษทรายเบอร์ 180)
7. Scotch Brite Heavy Duty Hand Pad 7440 (สีน้ำตาล)

· ทนและก็  10″ สก๊อตไบร์ท 4″ หยาบที่สุด เหมาะกับงานขัดทำความสะอาดชิ้นงานอย่างเร็ว
· ใช้ลบรอยขีดข่วน แล้วก็สร้างลายได้อย่างเร็ว สวยสดงดงาม (เท่ากัน กระดาษทรายเบอร์ 180) ลูกขัดสก๊อตไบร์ทสีเทา ลูกขัดใยสังเคราะห์สีเทา 6″x1″ รู 10mm.ลูกขัดสก๊อตไบร์ทสีเทา

ลูกขัดใยสังเคราะห์เทา Fiber Polishing Wheelลูกขัดใยขัดสังเคราะห์ Fiber Polishing Wheel เรียกได้หลายชื่อ เช่น ลูกขัดสก๊อตไบร์ทเทา ลูกขัดสก๊อตไบร์ท ลูกขัดสก๊อตไบร์ทเทา  Scotch brite ใยขัดสังเคราะห์สีเทา ล้อใยขัดสังเคราะห์สีเทา ลูกขัดใยขัดสังเคราะห์สีเทา เป็นสก๊อตไบร์ทสีเทาอัดแน่น

ใชัขัดทำความสะอาดผิวโลหะ หรือ ใช้ปรับปรุงผิวโลหะทำให้ผิวโลหะสะอาด และไม่รับประทานเนื้องานเยอะเกินไป ล้อสก๊อตไบร์ทมีความอัดแน่นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเบอร์ที่เลือกใช้คุณลักษณะ :
ทำมาจากใย จะมีลักษณะหยาบคายมาก
เป็นสก๊อตไบร์ทสีเทาอัดแน่น

มีหลายขนาด หลายเกรด เพื่อตอบสนองทุกงานขัดทำความสะอาด

ลบเหลี่ยม และก็สร้างผิวผลงานที่สวยงามการใช้แรงงาน :
ใช้สำหรับขัดเจียร์ เหล็ก โลหะ ขัดสนิม ลบรอยเชื่อมเหล็ก

ลบครีบ ลบคม ขัดชำระล้าง ขัดตกแต่งผิว
ใช้ปรับปรุงแก้ไขผิวโลหะทำให้ผิวโลหะสะอาด และไม่รับประทานเนื้องานมากเกินความจำเป็น

By ufabet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *