ติดgpsแฟน

ติดgpsแฟน วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ GPS
GPSเป็นยังไง?
GPS ดำเนินการอย่างไร?ระบบนำทางด้วย GPS ทำงานยังไง?แผนที่นำทางด้วย GPS มีที่มาอย่างไร?เครื่องใช้ไม้สอยที่ใช้ร่วมกับการชี้ทางด้วย GPS มีอะไรบ้าง?การประยุกต์ใช้งาน GPSการใช้ระบบ GPS ในชีวิตประจำวันระบบพิกัดGPS

ติดgpsแฟน
GPS เป็นยังไง?

GPSเป็นระบบเฉพาะเจาะจงตำแหน่งบนพื้นปฐพี ย่อมาจากคำว่า Global Positioning System ซึ่งระบบ GPS ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือส่วนอวกาศ มีโครงข่ายดาวเทียมหลัก 3 ค่ายหมายถึงอเมริกา gps ติดตาม รถ ยี่ห้อ ไหน ดี รัสเซีย ยุโรปของอเมริกา ชื่อ NAVSTAR (Navigation Satellite Timing and Ranging GPS) มีดาวเทียม 28 ดวง ใช้งานจริง 24 ดวง อีก 4 ดวงเป็นตัวสำรอง ดูแลงานโดย Department of Defenses มีรัศมีเส้นทางโคจรจากพื้นปฐพี 20,162.81 กิโลเมตรหรือ 12,600 ไมล์ ดาวเทียมแต่ละดวงใช้ เวลาสำหรับการหมุนรอบโลก 12 ชั่วโมงยุโรป ชื่อ Galileo มี 27 ดวง ดำเนินงานโดย ESA หรือ European Satellite Agency จะพร้อมใช้งานในปี 2008รัสเซีย ชื่อ GLONASS หรือ Global Navigation Satellite บริหารโดย Russia VKS (Russia Military Space Force)

ในขณะนี้ภาคชาวเมืองทั่วทั้งโลกสามารถใช้ข้อมูลที่ได้มาจากดาวเทียมของทางอเมริกา (NAVSTAR) ได้ฟรี เหตุเพราะ แนวนโยบายสิทธิการเข้าถึงข้อมูลรวมทั้งข่าวสำหรับประชาชนของรัฐบาลสหรัฐ ก็เลยเปิดให้คนธรรมดาทั่วๆไปสามารถใช้ข้อมูลดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นในระดับความเที่ยงตรงที่ไม่เป็นภัยต่อความมันน่าจะของเมือง พูดอีกนัยหนึ่งมีความตรงไปตรงมาในระดับบวก / ลบ 10 เมตรส่วนควบคุม มีสถานีภาคพื้นดิน สถานีใหญ่อยู่ที่ Falcon Air Force Base ประเทศ อเมริกา และศูนย์ควบคุมย่อยอีก 5 จุด กระจัดกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วทั้งโลกส่วนผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานต้องมีเครื่องรับสัญญาณที่สามารถรับคลื่นและแปรรหัสจากดาวเทียมเพื่อนำมาประมวลผลให้เหมาะสมกับการใช้งานในแบบต่างๆตอนนี้บางคนถูกใจหลงผิดว่า GPS เป็น GPRS ซึ่ง GPRS ย่อมาจากคำว่า General Packet Radio Service เป็นระบบติดต่อแบบไร้สายสำหรับโทรศัพท์มือถือ หรือ PDA หรือ notebook เพื่อเชื่อมต่อกับ internetกลับ

GPS ปฏิบัติงานอย่างไร?

satellite orbitดาวเทียม GPS (Navstar) มีดาวเทียม 24 ดวง โดยแบ่งเป็น 6 รอบเส้นทางโคจร การจรจะเอียงทำมุมเอียง 55 องศากับเส้นอีเควเตอร์ (Equator) ในลักษณะสานกันราวกับ ลูกตะกร้อแต่ละวงโคจรมีดาวเทียม 4 ดวง รัศมีเส้นทางโคจรจากผืนโลก 20,162.81 กม. หรือ 12,600 ไมล์ ดาวเทียมแต่ละดวงใช้ เวลาสำหรับในการหมุนรอบโลก 12 ชั่วโมง

GPS ดำเนินงานโดยการรับสัญญาณจากดาวเทียมแต่ละดวง โดยสัญญาณดาวเทียมนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่กำหนดตำแหน่งแล้วก็เวลาขณะส่งสัญญาณ ตัวเครื่องรับสัญญาณ GPS จำเป็นต้องประเมินผลความไม่เหมือนของเวลาสำหรับในการรับสัญญาณเทียบกับเวลาจริงในปัจจุบันเพื่อแปรเป็นระยะทางระหว่างเครื่องรับสัญญาณกับดาวเทียมแต่ละดวง ซึ่งได้ชี้เฉพาะมีตำแหน่งของมันมากับสัญญาณดังกล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้เพื่อเกิดความเที่ยงตรงสำหรับเพื่อการค้นหาตำแหน่งด้วยดาวเทียม จะต้องมีดาวเทียมอย่างน้อย 4 ดวง

เพื่อบอกตำแหน่งบนผิวโลกซึ่งระยะห่างจากดาวเทียมทั้ง 3 กับเครื่อง GPS (ที่จุดสีแดง) จะสามารถระบุตำแหน่งบนผิวโลกได้ ถ้าเกิดพื้นปฐพีอยู่ในแนวขนานแต่ในความจริงพื้นปฐพีมีความงอเหตุเพราะสัณฐานของโลกมีลักษณะกลม ด้วยเหตุดังกล่าวดาวเทียมดวงที่ 4 จะมีผลให้สามารถคำนวณเรื่องความสูงเพื่อทำให้ได้ตำแหน่งที่ถูกเยอะขึ้นเรื่อยๆนอกเหนือจากนั้นความเที่ยงตรงของการเจาะจงตำแหน่งนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวง กล่าวอีกนัยหนึ่งถ้าเกิดระยะห่างระหว่างดาวเทียมที่ใช้งานอยู่ห่างกันย่อมให้ค่าที่ถูกต้องแม่นยำกว่าที่อยู่ใกล้กัน แล้วหลังจากนั้นก็ยิ่งมีปริมาณดาวเทียมที่รับสัญญาณได้มากก็ยิ่งให้ความเที่ยงตรงเยอะขึ้น ความปรวนแปรของชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศมีประจุไฟฟ้า ความชุ่มชื้น อุณหภูมิ รวมถึงความหนาแน่นที่แปรปรวนตลอดเวลา

คลื่นเมื่อตกกระทบ กับวัตถุต่างๆจะมีการหักเหทำให้สัญญาณที่ได้อ่อนลง และก็สิ่งแวดล้อมในบริเวณรับสัญญาณเป็นต้นว่ามีการบังจากกระจก ละอองน้ำ ใบไม้ จะมีผลต่อค่าความถูกต้องแน่ใจของความแม่นยำ เหตุเพราะหากสัญญาณจากดาวเทียมมีการหักเหก็จะก่อให้ค่าที่คำนวณได้จากเครื่องรับสัญญาณเพี้ยนไป และในที่สุดก็คือความสามารถของเครื่องรับสัญญาณบอกว่ามีความไวสำหรับการรับสัญญาณแค่ไหนและก็ความเร็วในการประมวณผลด้วยการประมาณระยะห่างระหว่างดาวเทียมกับเครื่องรับทำเป็นโดยใช้สูตรคำนวณ ระยะทาง = ความเร็ว * ช่วงเวลา วัดระยะเวลาที่คลื่นวิทยุส่งจากดาวเทียมมายังเครื่องรับ GPS คูณด้วยความเร็วของคลื่นวิทยุจะเท่ากับระยะทางที่เครื่องรับ

อยู่ห่างจากดาวเทียมโดยในเวลาที่วัดได้มาจากนาฬิกาของดาวเทียมที่มีความเที่ยงธรรมสูงมีความละเอียดถึงที่นาโนวินาที และก็มีการสอบทวนเสมอๆกับสถานีภาคพื้นดินส่วนประกอบสุดท้ายก็คือตำแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวงในตอนที่ส่งสัญญาณมาว่าอยู่ที่แห่งไหน(Almanac) มายังเครื่องรับ GPS โดยวิถีโคจรของดาวเทียมได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อถูกส่งขึ้นสู่อวกาศ สถานีควบคุมจะรอพินิจพิเคราะห์การโคจรของดาวเทียมอยู่ตลอดเวลาเพื่อทวนสอบความถูกต้องแน่ใจระบบนำทางด้วย GPS ทำงานยังไง?

ขั้นแรกเริ่มผู้ใช้ต้องมีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมหรือมีเครื่องใช้ไม้สอยนำทาง เมื่อผู้ใช้นำเครื่องไปใช้งานมีการเปิดรับสัญญาณ GPS แล้วตัวโปรแกรมจะแสดงตำแหน่งในเวลานี้บนแผนที่แผนที่สำหรับนำทางจะเป็นแผนที่พิเศษที่มีการกำหนดกรรมวิธีจราจร อาทิเช่น การจราจรแบบชิดด้านซ้ายหรือชิดทางขวา ข้อมูลการเดินรถทางเดียว สาระสำคัญต่างๆข้อมูลทางภูมิศาสตร์ต่างๆฝังเอาไว้ภายในข้อมูลแผนที่ที่ได้ กระทำการตรวจตราแล้วก็ตั้งค่าไว้แล้ว ในแต่ละทางแยกก็จะมีการกำหนดค่าเอาไว้ด้วยเหมือนกันเพื่อตัวโปรแกรมทำการเลือกการเชื่อมต่อของ

ทางจนตราบเท่าจุดหมายที่ได้เลือกไว้เสียงนำทางก็จะปฏิบัติการสอดคล้องกับการเลือกเส้นทาง อย่างเช่นหากโปรแกรมเลือกเส้นทางที่จะจำเป็นต้องไปด้านขวาก็จะกำหนดให้มีการแสดงเสียง เตือนให้เลี้ยวขวาโดยแต่ละโปรแกรมก็จะมีการเจาะจงเตือนไว้ล่วงหน้าว่าจะเตือนก่อนจุดเลี้ยวเท่าไร ส่วนการแสดงวิถีทางก็จะมีการบอก ไว้ล่วงหน้าเหมือนกันสุดแต่ว่าจะกำหนดไว้ล่วงหน้ากี่จุด บางโปรแกรมก็กำหนดไว้จุดเดียว บางโปรแกรมกำหนดไว้สองจุด หรือบางโปรแกรม ก็สามารถเลือกการแสดงได้ตามความอยากได้ของผู้ใช้การคำนวณทางนี้จะถูกคำนวณให้เสร็จตั่งแต่ก่อน และตัวโปรแกรมจะแสดงผลทั้งภาพและก็เสียงตามตำแหน่งจริงที่อยู่ ณ.จุดนั้นๆถ้ามี การเดินทางออกนอกลู่นอกทางที่ได้กำหนดไว้

เครื่องจะทำการเตือนให้ผู้ใช้รู้แล้วก็จะคำนวณให้พากเพียรกลับสู่ทางที่ได้คิดแผนไว้ก่อนแม้ว่าการออกนอกทางนั้นอยู่เกินกว่าค่าที่กำหนดไว้ก็จะมีการคำนวณทางให้ใหม่เองอัตโนมัติเมื่อเครื่องคำนวณทางให้ผู้ใช้สามารถดูเส้นทางสรุปได้ล่วงหน้า หรือแสดงการเลียนแบบทางก็ได้ โปรแกรมนำทางบางโปรแกรมมีความ สามารถเจาะจงจุดแวะได้หลายจุดทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดให้การบอกทางสอดคล้องกับการเดินทางสูงที่สุด

หรือบางทีอาจใช้เพื่อการหลอกเครื่อง เพื่อนำทางไปยังทางที่อยากแทนที่ทางที่เครื่องคำนวณได้บางโปรแกรมก็มีทางเลือกให้หลบหลีกแบบต่างๆอย่างเช่น เลี่ยงทางผ่านเมือง เลี่ยงทางด่วน เลี่ยงทางกลับรถ อื่นๆอีกมากมายกลับแผนที่นำทางด้วย GPS มีที่มาเช่นไร?เว้นเสียแต่ผู้ที่ใช้ระบบ GPS ควรจะมีเครื่องรับสัญญาณ GPS หน่วยวัดผล

โปรแกรมแผนที่แล้วก็ข้อมูลแผนที่สังกัดเป้าหมายการใช้งาน ในรูปแบบต่างๆการรับสัญญาณจากดาวเทียมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ส่วนการใช้แรงงานในแบบอย่างที่ใช้ประกอบกับแผนที่จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของ แผนที่นานับประการขึ้นกับบริษัทที่จัดทำแผนที่ ในประเทศไทยมีคนจัดทำแผนที่เพื่อใช้กับ GPS รายใหญ่ๆอาทิเช่น

GARMIN

POWER MAP

SpeedNavi

เว้นแต่ความเฉพาะของแผนที่นำทางจะไม่สามารถนำมาใช้ต่างค่ายได้แล้ว แผนที่ยังมีความเฉพาะสำหรับเครื่องแต่ละเครื่องด้วยคือไม่สามารถนำแผนที่จากเครื่องหนึ่งไปใช้กับเครื่องอื่นได้ ควรจะมีการป้อนรหัสพื้นที่บริษัทจัดให้จึงจะสามารถใช้งานได้การสร้างแผนที่นำทางจะเริ่มจากการใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากดาวเทียมมาต่อซ้อนกันราวกับการปูกระเบื้องเพื่อเห็นภาพรวมของตำแหน่งที่ตั้ง แล้วจึงไปกำหนดตำแหน่งอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ (calibrate) เป็นค่าพิกัดดาวเทียม แล้วจึงมีการสร้างข้อมูลต่างๆตัวอย่างเช่น ถนน สถานที่สำคัญ จุดสนใจ เป็นชั้นๆ(layer) แล้วเอามาประกอบกันเป็นแผนที่นำทางการสร้างข้อมูลทางภูมิศาสตร์ควรจะมีการสำรวจภาคสนามซึ่งจำต้องใช้บุคคลาแขน ทรัพยากรจำนวนไม่น้อย

แล้วก็จำเป็นต้องทำอย่างสม่ำเสมอเพราะว่ามีการเปลี่ยนตลอดเวลา จึงทำให้การผลิตแผนที่มีต้นทุนที่สูงเครื่องมือที่ใช้ร่วมกับการนำทางด้วย GPS ประกอบด้วยอะไรบ้าง?เครื่องมือที่ใช้ร่วมกับการชี้ทางด้วย GPS ประกอบด้วยตัวรับสัญญาณดาวเทียม (GPS Receiver Module)หน่วยประเมินผล (CPU)โปรแกรมการชี้ทาง (Application Software)และก็ข้อมูลแผนที่นำทาง (Map Data)ในช่วงเวลานี้มีเครื่อง GPS ที่มีครบทุกสิ่งทุกอย่างในตนเอง

ซึ่งจะมีความสะดวกสำหรับการใช้งานและมีความมีประสิทธิภาพสูงอย่างเช่น PND (Personal / Portable Navigation Device) หรือแบบที่ใช้ GPS receiver ร่วมกับ PDA (Personal Digital Assistant) / Pocket PC / โน้ตบุ๊ก / Smart phone เป็นต้น หรือใน Smart Phone รุ่นใหม่ๆก็จะมี GPS มาให้พร้อมเลือกใช้หลายรุ่น ทำให้สะดวกสำหรับเพื่อการใช้งานยามหลงทางหรือใช้งานหาสถานที่ใกล้เคียง

กลับหน้าหลัก

By ufabet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *